Pozývame Vás na jednodňový seminár sebaobjavovania

Vnútorná autorita

ako cesta k vášni

Seminár je aktuálne uzatvorený.

O otvorení Vás budeme informovať. Zapíšte sa a prečítajte si rozprávku

O VÁŠNI. 

Príde Vám na Vašu emailovú adresu. 

Vášeň a náruživosť sú najčastejšie spájané so sexualitou.

Vnútorný oheň a túžba po blízkosti s druhými vedie k telesnej vášni vo vzťahu a k plodeniu či rodeniu detí.

Avšak vyživuje aj našu tvorivosť či kreatívnu činnosť.

Budeme putovať za vášňou, bližšie k životnému poslaniu a skúmať  vlastnú autoritu a zdroje na ceste k úžasnému kreatívnemu vyjadreniu.

Čo Vás čaká?

 • hľadanie cesty k svojej vášni,

  vnútornému ohňu, oblasti, v ktorej chceme pôsobiť alebo ktorá je prirodzene spojená s naším najvnútornejším smerovaním
 • skúmanie svojej vlastnej prirodzenosti

  v oblasti rozhodovania, vedenia a nasledovania
 • pátranie po vnútornej autorite,

  ktorá nás udržuje na našej ceste, prípadne nás môže priviesť späť na našu cestu v momentoch či obdobiach, kedy sme v slepej uličke alebo stratene pobehujeme kol dokola
 • nájdenie orientačného bodu,

  podstatnej situácie, ktorá nás naviguje na našu cestu, ak sme od nej vzdialené/í, je našou referenčnou skúsenosťou a informuje nás o tom, či vlastnou cestou ideme
 • práca na uvedomení si hlbokých vnútorných zdrojov

  spojených s nasledovaním nášho najvnútornejšieho smerovania

S kým?

Jana Sarah Kašáková

je poradenská psychologička, diplomovaná procesorientovaná psychoterapeutka a facilitátorka s privátnou praxou. Pracuje aj so systemickým prístupom. Vedie semináre zamerané na prácu so ženami s využitím kreatívnych postupov.

Anna Halajová

je koučka. Sprevádza prevažne ženy v obdobiach ich životných a pracovných zmien. Poskytuje hlbšie sebapoznanie a povzbudzuje ženu v tom, aby sa spájala so svojou vlastnou silou, zdrojmi a prirodzeným smerovaním v aktuálnej životnej etape.

Obe spolupracujú na projektoch:

 • Smrť ako dar - pomáha spracovať stratu blízkej osoby, zaobchádzať s blízkym umierajúcim a je o tom, ako nás Smrť pozýva do života
 • Matky  & Dcéry - prináša zážitok, odbornú podporu a zdieľanie v kruhu žien
 • Si najdôležitejší človek v TVOJOM živote! - pozýva ženy ku skúmaniu a budovaniu vzťahu k sebe samej

Kedy a kde?

ak sa zapíšete, dáme Vám vedieť

Ako?

Seminár je zážitkový v skupine maximálne 16 ľudí.

Na začiatku si položíte otázku: "Po čo som sem prišla / prišiel a s čím chcem odísť?" Počas seminára budeme hľadať odpovede a budeme na tom pracovať.

Čaká Vás samostatné prežívanie, zdieľanie a výmena skúseností podporené odborným vedením skúsenej psychologičky a koučky. Záleží nám na individuálnom prístupe ku každému členovi / každej členke aktuálne vytvorenej skupiny.

Cena je 60 eur.

Seminár je aktuálne uzatvorený.

O otvorení Vás budeme informovať. Zapíšte sa a prečítajte si rozprávku

O VÁŠNI. 

Príde Vám na Vašu emailovú adresu. 

Možno sa pýtate

Je tento seminár vhodný, ak uvažujem o zmene práce?

Ak chcete robiť niečo, čo Vás bude viac baviť alebo Vám príde zmysluplnejšie a bude vyjadrením Vašich talentov, seminár môže poskytnúť odpovede a nástroje.

To, čo robím ma baví, ale už nevládzem.

Seminár Vám môže pomôcť zmapovať Vašu súčasnú situáciu, potreby. Nasmeruje Vás na spájanie sa s Vašim potenciálom a činnosťami, ktoré Vám môžu dať silu.

Je možné, že na seminári mi vyplávajú veci, ktoré nemám spracované a po seminári ma budú zaťažovať v bežnom živote? Mám obavu, že sa mi to môže stať.

Práca na sebe je ako dobrodružná cesta. Aj na tejto sa môžu objaviť nečakané veci, napríklad nespracované staršie veci alebo nové, ktoré nás vyrušia v našej komfortnej zóne, teda v živote, na ktorý sme zvyknutí. Týmito vecami sa bude potrebné zaoberať, no ich spracovanie môže byť prínosom do ďalšieho života. Pri spracovávaní vás môžeme sprevádzať aj my počas následných individuálnych stretnutí, ktoré ale nie sú zahrnuté v cene seminára.

Pre inšpiráciu

Z rozprávky Vasilisa:

Macocha ostro odvetila: Ty hlúpe dieťa. Zrejme nemáme oheň. Ja do lesov nemôžem, som príliš stará. Moje dcéry tiež nemôžu, boja sa. Takže ty si jediná, kto môže v lese vyhľadať babu Jagu a zohnať od nej kúsok uhlia na založenie ohňa.

Vasilisa nevinne odpovedala: Dobre,  áno, urobím to, a vychystala sa na cestu. Lesy boli čím ďalej temnejšie a temnejšie a vetvičky jej strašidelne praskali pod nohami. Siahla do hlbokého vrecka na svojej zásterke a tam bola bábika, ktorú dostala od svojej umierajúcej matky. Bábiku vo vrecku pohladkala a povedala: Áno, stačí, keď sa bábiky dotknem a hneď sa cítim lepšie.

Všade, kde sa v lese cesta rozdvojovala, Vasilisa siahla do vrecka a pýtala sa bábiky. Nuž, mala by som sa dať doprava alebo doľava? Bábika naznačila áno alebo nie, touto  cestou alebo tamtou. Vasilisa dala za chôdze bábike k zjedeniu chlieb a poslúchala to, čo cítila z bábiky vychádzať.

Z rozprávky O dvanástich mesiačikoch:

Nariekajúc sa už len pobralo dievča do tej hory. Snehu tu celé múry a nikde ani stupaje ľudskej. Blúdila ona, blúdila dlho; hlad ju moril, zima ju triasla, nariekajúc ešte horšie prosila pána boha, aby ju radšej z toho sveta vzal. Tu zazrie pozďaleč svetlo. Ide za žiarou a príde až navrch hory. Tam horí veľká vatra, okolo vatry dvanásť kameňov a na tých kameňoch sedia dvanásti mužovia. Traja sú bieli a fúzatí, traja sú mladší od nich, traja ešte mladší a traja najmladší. Sedeli ticho, nemo, meravo, zahľadení do ohňa. Títo dvanásti mužovia, to sú dvanásti mesiačikovia...

kompas

Rozpoznanie vnútornej autority Vás podporí na Vašej ceste k vášni, životu s radosťou, spokojnosťou, láskou, jasnosťou...

Srdečne Vás pozývame na seminár sebaobjavovania.

Seminár je aktuálne uzatvorený.

O otvorení Vás budeme informovať. Zapíšte sa a prečítajte si rozprávku

O VÁŠNI. 

Príde Vám na Vašu emailovú adresu. 

Máte ďalšie otázky?

Napíšte nám alebo zatelefonujte

sarah.kasak@gmail.com  +421 905 382 194

anna@annahalajova.sk  +421 905 519 723

Sme tu pre Vás. Rady Vám odpovieme.